Engagera dig mera, bli ledamot i kårens styrelse!

11 mars, 2023 av thomas

Sofia scoutkår söker nu nya styrelsemedlemmar!

Vi vill bli fler och få nya perspektiv 🙂

Detta riktar sig främst till alla våra medlemmar över 18 år samt alla föräldrar som skulle vilja engagera sig mera. Att vara med i vår kårstyrelse är ett sätt att få vara med att utveckla kåren och stötta våra unga scouter och ledare och ge dem en så bra verksamhet som är möjligt.

Den 15/3 håller kåren kårstämma och så snart som möjligt skulle vi vilja höra från dig (speciellt om du ännu inte är medlem), hör av dig till valberedningen om du är intresserad av att bli styrelseledamot eller har några frågor om uppdraget: axel.hakansson8@gmail.com eller på SMS på 072 708 08 11

.

Då kanske du undrar; Hur är det att vara med i och vad gör man i styrelsen som ledamot? Jo, här kommer svaret:

  • Är man vald till ledamot utan specificerad post (t ex ordförande, kassör, sekreterare), så är den utpekade uppgiften att delta i styrelsens möten och vara delaktig där. Dessutom finns det ett antal uppgifter för styrelsen som behöver fördelas och där är det ju önskvärt att man kan hjälpa till. Det kan vara att vara bidragsombud, representant i möten t ex distriktsstämma, hjälpa till med gemensamma arrangemang och ordna fika till våra möten.
  • Styrelsen är ansvarig för att verksamheten kan bedrivas på ett bra sätt. Det behöver finnas ledare med kunskap och vilja, ekonomiska förutsättningar och att vi har en intressant verksamhet. Det innebär inte att styrelsen gör allt.
  • Vi brukar ha ca 3 möten per termin och ett årsmöte på våren. Det finns tankar på att ett par möten ska kunna vara på distans för att underlätta för de som har en bit att åka.
    Styrelsemöten är normalt sett öppna för alla vuxna medlemmar att delta på.
  • Vi har en verksamhet att vara stolt över. Scoutkåren växer och vi har till och från kö till Spåraravdelningen. Denna verksamhet kräver ideellt arbete och ju fler vi blir (eller åtminstone kan fortsätta vara) desto mer kan vi hjälpas åt att bibehålla och utveckla. Vi har en god stämning i både styrelse och i ledargruppen och jag tror att man kommer känna att man gör ett värdefullt arbete.